piątek, 7 czerwca 2013

Unable to find a public constructor for class org.jboss.resteasy.core.AsynchronousDispatcher

Takim wspaniałym komunikatem wita nas próba zdeployowania prostej aplikacji używającej RestEasy na JBossa 7.1. Obejście jest proste ale mało wygodne. Trzeba wyłączyć automatyczne skanowanie w web.xml:
<context-param>
    <param-name>resteasy.scan</param-name>
    <param-value>false</param-value>
</context-param>
I ręcznie podać usługi np.:
<context-param>
    <param-name>resteasy.resources</param-name>
    <param-value>net.purevirtual.web.MyService</param-value>
</context-param>
Inne opcje konfiguracyjne są w dokumentacji . A skoro już jesteśmy przy temacie AS: http://stackoverflow.com/questions/12511192/replaced-with-quot-when-loading-page Tak, nie ma to jak wersja serwera aplikacji z dopiskiem Final, która od czasu do czasu kompletnie rozwala serwowany kod JavaScript

piątek, 22 lutego 2013

File extensions recognized by Drools

Just in case anybody else needs it. I didn't know why KieRepository didn't pick up one file, of course I had a typo in file extension.

typeextensions
Drools Rule Language.drl
Drools XML Rule Language.xdrl
Drools DSL.dsl
Drools DSL Rule.dslr
Drools Rule Flow Language.rf
jBPM BPMN2 Language.bpmn, .bpmn2
Decision Table.xls
Binary Package.pkg
Drools Business Rule Language.brl
Change Set.xcs
XSD.xsd
Predictive Model Markup Language.pmml
Knowledge Descriptor.descr
List is copied from org.drools.builder.ResourceType.